top of page

წესები და პირობები

პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების პოლიტიკა

კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას.შეტყობინების მიზანია, მოგაწოდოთ ინფორმაცია პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებისას ჩვენი მუშაობის პრინციპებისა და თქვენი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებით.

ჩვენ„f1shopgeorgia“-ის გუნდი, ვიღებთ პასუხისმგებლობას რომ:

 • ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;

 • არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;

 • არ მოხდება თქვენი ინფორმაციის გასაჯაროება!

 • ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

ვებგვერდზე რეგისტრაციისას (ასევე შეკვეთის განხორციელებისას), საიტზე განთავსებული სამომხმარებლო წესების და პირობების გაცნობითა  თქვენ ადასტურებთ, რომ ამავდროულად ეთანხმებით საიტზე განთავსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  თქვენ ასევე ადასტურებთ რომ, მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა

კლიენტის მიერ პერსონალური მონაცემების მიწოდების შემთხვევაში, კომპანია უფლებამოსილია სიახლეებისა და განსაკუთრებული ფასდაკლებების შეთავაზების მიზნით ინახავდეს/ამუშავებდეს აღნიშნულ მონაცემებს, რომელიც კანონმდებლობისა და წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისად მხოლოდ მითითებული მიზნისათვის (პირდაპირი მარკეტინგი) და მომსახურების გასაწევად გამოიყენება.თქვენ უფლებამოსილებას ანიჭებთ f1shopgeorgia-ს და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენი კომპანიის მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას ინფორმაცია თქვენს შესახებ, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვის, პირდაპირი მარკეტინგული, ასევე საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის.

ე.წ. "ქუქი" ("cookie") ფაილების გამოყენების პოლიტიკა

ჩვენს  ვებ-გვერდზე ვიზიტისას  cookie ფაილებზე თანხმობით თქვენ მკაფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებთ თანხმობას დამუშავდეს, მოგროვდეს და გაზიარდეს თქვენი ინფორმაცია "cookie" და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიით. ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენების დაწყებამდე, ჩვენ უნდა მივიღოთ თქვენგან თანხმობა "cookie"  ფაილების გამოყენების შესახებ. 

"cookie" არის მცირე ზომის მონაცემი, რომელიც იგზავნება ვებ-გვერდის სერვერიდან მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერზე, მობილურ ტელეფონზე, ტაბლეტზე ან სხვა სახის ელექტრონულ მოწყობილობაზე და ინახება ამ მოწყობილობის მყარ დისკზე. იგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოებისთვის სხვადასხვა სერვისის მიწოდებისას. ბევრ სხვა სასარგებლო დატვირთვასთან ერთად, იგი საშუალებას იძლევა შეინახოს და გადაამუშავოს ინფორმაცია მომხმარებლის და მისი მოწყობილობის ქცევის შესახებ, შენახული ინფორმაციის მეშვეობით ამოიცნოს მომხმარებელი და გააუმჯობესოს შეთავაზებული სერვისი.

შესაბამისად, ჩვენი ვებ-გვერდის მიერ "cookie" ფაილების გამოყენების მიზანს წარმოადგენს მომსახურების გაუმჯობესება, ონლაინ შოპინგის მომხმარებლისათვის გამარტივება და ვებ-გვერდის სტატისტიკური მონაცემების მიღება.

ჩვენი ვებ-გვერდი არ იყენებს "cookie" ფაილებს მომხმარებლების შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუმცა, გარკვეული დამუშავებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს პირადი მონაცემი. მოგროვებული მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით განსაზღვრული შემთხვევებისა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ ჩვენ მიერ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და კონფიდენციალურად დაცვის პოლიტიკას.

თუ გსურთ, შეზღუდოთ "cookie" ფაილები შეგიძლიათ არ დაეთანხმოთ აღნიშნულ წინადადებას და დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებ გვერდზე.

f1shopgeorgia.com-სა და მომხმარებელს შორის ანგარიშსწორება

კლიენტს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

უნაღდო ანგარიშსწორებისას გადარიცხვის მიმღები არის ი/მ თამაზი კარანაძე კომპანიის მესაკუთრე.

კომპანიის მესაკუთრის ი/მ თამაზი კარანაძე-ს პირადი ნომერი 62002004676

კომპანია მომხმარებლებს უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდისას წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრაში დაეხმარება ოპერატორების მეშვეობით .დაკავშირებას შეძლებთ სოციალურ ქსელებსა და ტელეფონის ნომერზე.

მიტანის პირობები
 

შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდებას F1shopgeorgia.com ახორციელებს ქართული საკურიერო კომპანიების ჯეორჯიან დელივერის და სმარტექსპრესის მეშვეობით.

მისამართზე შეკვეთის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთისას მოწოდებული პირადი ინფორმაციის საფუძველზე როგორიც არის ტელეფონის ნომერი ,მიმღების სახელი,გვარი და მისამართი.

შეკვეთის თბილისში მიწოდება ხორიელდება საკურიერო კომპანიისთვის გადაცემიდან 1 სამუშაო დღის ინტერვალში ,ხოლო სხვა ქალაქებსა და რეგიონებში 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთი დაუბრუნდება კომპანიას.

დაბრუნებული ნივთის მიწოდება ხდება მომხმარებელთან დაკავშირების შემდეგ.

უკან დაბრუნებისას საკურიერო ხარჯების გაზრდის შემთხვევაში გადასახადი ეკისრება მომხმარებელს.

შეძენისას მომხმარებელს ეძლევა საშუალება აირჩიოს მისამართიდან გატანა,რაც უფასო ალტერნატივაა პროდუქტის მიღების.მისამართი და საკონტაქტო ნომერი მომხმარებელს მიეწოდება ნებადართულ დროებთან ერთად მეილის სახით,როდესაც შეკვეთა იქნება მზად.

მიტანის სერვისით მომსახურების საფასური: თბილისი - 6 ლარი,თბილისის გარე უბნები 8₾. სხვა ქალაქები - 8 ლარი. დაბა/სოფლები - 13 ლარი.

მიტანის სერვისი - მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროდუქციის შეძენის, გაცვლა/დაბრუნების პირობები:

 • რეალიზებული პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას/გაცვლას მხოლოდ წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიღებიდან 1 დღის განმავლობაში, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი ან საბანკო ამონაწერი) წარმოდგენის საფუძველზე.

 • პროდუქტი იგზავნება შემოწმებული და ინახება პროდუქტის გამზადების ვიდეო მასალა.

 • ზომის არ მორგების შემთხვევაში შესაძლებელია ზომის გადაცვლა რისთვისაც უნდა მოგვმართოთ შეძენიდან 2 დღის განმავლობაში,ამ შემთხვევაში პროდუქციის უკან დაბრუნებისა და ახალი პროდუქციის გაგზავნის ტრანსპორტირების ხარჯებს ანაზღაურებს მომხმარებელი,საყურადღებოა რომ არსებობს პროდუქციის ნაწილი ,რომელთა ზომის ცვლილება არ არის შესაძლებელი და ეს ინფორმაცია პროდუქტს აქვს დართული აღწერაში 

 • შეძენამდე სასურველია მომხმარებელმა წაიკითხოს პროდუქტის აღწერა და დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართოს ოპერატორს

 • სასურველი მოდელის რეალური ფოტო/ვიდეო მასალისთვის მიმართეთ ოპერატორს ,რათა არ წარმოიშვას პროდუქტის მახასიათებლებთან დაკავშირებული პრობლემები.

 • ზომის შერჩევისას იხელმძღვანელეთ პროდუქტის ზომების ცხრილით,რომელიც განთავსებულია პროდუქტის აღწერაში. დამათებითი კითხვებისა და რეკომენდაციებისთვის მიმართეთ ოპერატორს.

 • ვებსაიტიდან შეკვეთის გაფორმების შემთხვევაში მომხმარებელი ავტომატურად თანხმობას აცხადებს აღნიშნულ წესებსა და პირობებზე

 • ვებსაიტიდან გაფორმებული შეკვეთის გასაუქმებლად მომხმარებელს შეკვეთის გაფორმებიდან აქვს 2 საათი ,რისთვისაც მომხმარებელმა უნდა მიმართოს ოპერატორს ან დაგვირეკოს.გაუქმებული შეკვეთის შემდეგ თანხის დაბრუნება ხდება 5 სამუშაო დღის ვადაში შემკვეთი პირის საბანკო ანგარიშზე.

 • თუ მომხმარებელი შეძენისას აირჩევს ადგილიდან გატანას ამ შემთხვევაში ის ვალდებულია გატანისას შეამოწმოს პროდუქტი და თანხმობა განაცხადოს შეკვეთის ჩაბარებაზე.ჩაბარებაზე თანხმობის განცხადების შემდეგ მომხმარებელს აღარ აქვს უფლება მოითხოვოს პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა , რადგან თანხმობა იძლევა იმის მტკიცებულებას რომ მომხმარებელი გაეცნო პროდუქტს,შეაფასა და შემდეგ აიღო შეკვეთა.

 • ზემოთ აღნიშნული პირობების უგულებელყოფის შემთხვევაში f1shopgeorgia არ არის ვალდებული პროდუქტის არ მოწონების შემთხვევაში  თანხის ანაზღაურების ან სხვა პროდუქტში გადაცვლაში

bottom of page